Taisyklės ir sąlygos

Sąvokos
Sporto klubas (ar Paslaugų teikėjas) – tai sporto klubas, pažymėtas „TURBOFIT“ ženklu, kurį valdo UAB „Aikuva“, įmonės kodas 304420759, buveinės adresas Sporto g. 5-6, LT-09238 Vilnius.
Paslaugos – tai Sporto klubo teikiamos paslaugos susijusios su sveikatingumu naudojant raumenų elektrostimuliacijos įrangą.
Klientas – asmuo, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs abonementą ar vienkartinį apsilankymą.
Sporto klubo personalas – asmenys dirbantys Sporto klube.
Apsilankymas  – Kliento vizitas Sporto klube su tikslu pasinaudoti Sporto klubo teikiamomis paslaugomis.
Abonementas  – Apsilankymų paketas.

Taisyklės ir Sąlygos
1. Bandomasis Apsilankymas tam pačiam asmeniui vedamas ne daugiau kaip vieną kartą per vienerius metus. Įsigijus bandomąjį Apsilankymą pakartotinai nepraėjus vieneriems metams po paskutinio asmens Apsilankymo, bandomasis Apsilankymas nevedamas. Sumokėtus pinigus galima panaudoti kitam Apsilankymui (pvz., asmeninei treniruotei), papildomai sumokėjus likusią sumą.
2. Asmeniui įsigijus bet kokį Apsilankymą arba Abonementą, tačiau negalinčiam sportuoti dėl sveikatos priežasčių (onkologinės ligos, epilepsija, širdies stimuliatorius, ūmios odos ligos bei kitos čia nepažymėtos ligos), pinigai negrąžinami. Klientui pateikus gydytojo pažymą Sporto klubui, kurioje yra patvirtinta, kad Klientui negalima sportuoti, Klientas turi teisę perduoti Apsilankymus ir/arba Abonementus kitam asmeniui prieš tai raštiškai (laisva forma) informuojant Sporto klubą.
3. Sporto klubo Klientai prieš pirmąjį Apsilankymą privalo užpildyti TURBOFIT lankytojo anketą, kitaip Sporto klubo Paslaugos neteikiamos, pinigai sumokėti už Apsilankymus ir Abonementus negrąžinami.
4. Apie neatvykimą į Apsilankymą būtina informuoti Sporto klubą ne vėliau kaip prieš 24 val. iki Apsilankymo pradžios, kitu atveju Apsilankymas laikomas įvykusiu. Likus daugiau nei 24 val. iki Apsilankymo pradžios, Klientas gali atšaukti arba pakeisti Apsilankymo laiką prisijungęs prie savo anksčiau sukurtos paskyros www.turbofit.lt internetiniame puslapyje arba tiesiogiai susisiekęs su Sporto klubu.
5. Klientui pavėlavus į apsilankymą 15 min. ir daugiau, Sporto klubo personalas pasilieka teisę neteikti Sporto klubo paslaugų. Šiuo atveju pinigai sumokėti už Apsilankymus negrąžinami.
6. Abonementai turi galiojimo laiką kuris yra skelbiamas Sporto klubo internetiniame puslapyje www.turbofit.lt. Abonemento galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo Apsilankymo. Nusipirkus abonementą, Klientas privalo atvykti į pirmąjį Abonemento Apsilankymą per 60 dienų nuo abonemento pirkimo datos. Ši taisyklė galioja ir dovanų kuponams. Pasibaigus Abonemento galiojimo laikui, tačiau Klientui neišnaudojus visų Apsilankymų, laikoma, kad visi apsilankymai išnaudoti.
7. Prieš pradedant naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis būtina pasitikrinti sveikatos būklę ir pasitarti su gydytoju. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dėl Sporto klubo teikiamų paslaugų ir/arba dėl fizinės apkrovos tenka Klientui.
8. Klientas privalo informuoti Sporto klubo personalą apie bet kokius sveikatos sutrikimus.
9. Sporto klubo personalui įtarūs, kad Klientas yra apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų Sporto klubo paslaugos neteikiamos, pinigai sumokėti už Apsilankymus ir/arba Abonementus negrąžinami.
10. Klientas įsipareigoja saugoti Sporto klubo inventorių ir naudoti tik pagal paskirtį.
11. Sporto klubo paslaugos teikiamos asmenims ne jaunesniems kaip 15 m. Nuo 15 iki 18 m. asmenys gali naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis tik pateikę vieno iš tėvų ar globėjų rašytinį sutikimą ir medicininį išrašą, kuris patvirtina gydytojų leidimą sportuoti. Nepateikus rašytinio vieno iš tėvų ar globėjų sutikimo ir medicininio išrašo, Apsilankymas nevedamas.